oververhitting | Verozo

U bent hier

oververhitting

25 aug 2022Dringend nood aan aangepaste regelgeving tegen oververhitting van gebouwen

België ontsnapt niet aan het veranderende klimaat, onze zomers worden steeds warmer. Terwijl onze buurlanden volop werk maken van regelgeving om oververhitting in gebouwen tegen te gaan, wordt er bij ons lauw gereageerd. VEROZO, de koepelfederatie van zonweringproducenten, wil bouwers bewust maken en roept de overheid op tot actie.

Lees hier het persbericht 

Oververhitting in de zomer: de impact van de aard van de isolatie van hellende daken is miniem

Gelet op de toename van het aantal en de intensiteit van de hittegolven die in België waargenomen worden, moet men proberen om het risico op oververhitting in gebouwen te verminderen. Uit één van de WTCB  studies is gebleken dat de aard van de isolatie die gebruikt wordt in hellende daken slechts een beperkte invloed heeft op deze oververhitting.

Regelgeving

In deze rubriek  wordt de regelgeving opgenomen die voor zonwering/rolluiken als bouwtechnologie een betekenis heeft.  Bij bouwen en verbouwen wordt  energie-effiiciëntie een wettelijke resultaatsverbintens voor de bouwprofessioneel. Immers moet hij deskundig genoeg zijn om de bouwheer bij te staan het door de overheid uitgetekende tijdspad naar laag energie bouwen, dat zich uitdrukt in het naleven van een steeds lager wordend E-peil.Tegen 2020-2021 moeten gebouwen bijna-nul-energie consumerend zijn: de E-peil eis voor nieuwbouw wordt dan E-30. 

Thermisch comfort

Het begrip 'comfort' in gebouwen omvat thermisch comfort, visueel comfort, ventilatie (verse en gezonde lucht)  en akoestiek (geen lawaaihinder) . Zonwering is een technologie die een bijdrage kan leveren aan het thermisch en visueel comfort.

Thermisch comfort betekent dat de binnenruimte van een woning of gebouw in de winter warm genoeg moet zijn maar niet te warm in de zomer.

Buitenzonwering

Buitenzonwering houdt 85 à 90% van de warmte-energie tegen. Hoe lager de  g-waarde, de zontoetredingsfactor van het systeem, des te meer warmtewerend. Dynamische buitenzonwering, dwz uitgerust met automatisering zorgt voor een drastische energiebesparing doorheen het jaar.

Om efficiënt te zijn moet zonwering aan volgende criteria beantwoorden:

Pagina's

Tags