Decreet/besluit | Verozo

U bent hier

Decreet/besluit

Regeringsbesluit van 21 februari 2013- EPB toepâssingen voor woningen, kantoren en scholen, met ingang van 1 januari 2015

Volgende criteria dienen gevolgd

Voor woningen:
 
- Een netto verwarmingsbehoefte ≤ 15kWh/m²jaar
- Een luchtdichtheid n50 ≤ 0,6 volumes/u (overgangsstelsel tot 2018)
- Een oververhittingsrisico (binnentemperatuur van meer dan 25°C) <5% van de tijd
- Een primair energieverbruik ≤ 45 kWh/m².jaar
 
Voor tertiaire gebouwen:
 
- Een netto verwarmingsbehoefte ≤ 15kWh/m²jaar
- Een netto koelingsbehoefte ≤ 15kWh/m²jaar
- Een luchtdichtheid n50 ≤ 0,6 volumes/u (overgangsstelsel tot 2018)
- Een beperkt oververhittingsrisico in overeenstemming met de aanbevelingen van de norm NBN EN 15-251, geëvalueerd op basis van een dynamische simulatie (van toepassing vanaf 2016)
- Een primair energieverbruik ≤ 95-(2,5 x compactheid)
 
- Voor gebouwen met een specifieke configuratie is een automatisch afwijkend stelsel voorzien.
 
Opmerking: hoewel de EPB-eisen in het regeringsbesluit van 21 februari 2013 (van toepassing vanaf 1 januari 2015) historisch geïnspireerd zijn op de energiestandaard voor de "passiefwoning" of het "PassivHaus", wijken ze af van die standaard. Ze moeten dus niet met elkaar worden verward. Deze eisen tonen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de hoogst mogelijke prestaties voor nieuwe gebouwen streeft (alleen van toepassing op woningen, kantoren en scholen).
 
Met het NZEB-niveau (Nearly Zero Energy Building) kan nog een stapje verder worden gegaan (niet-reglementair niveau).
Een NZEB-gebouw heeft een energieverbruik van bijna nul dankzij een hoge energie-efficiëntie. Dit verbruik wordt voor een groot deel gedekt door energie die op basis van hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd, waaronder ter plaatse of in de nabije omgeving geproduceerde hernieuwbare energie (bron: Belgian National Plan NZEB 28/09/2012)).
 
Handleiding duurzaam gebouw - 'energie', enkele  aanbevelingen 
 
Er moet steeds rekening worden gehouden met het feit dat de doelstellingen inzake comfort een fundamentele basis vormen die ten grondslag ligt aan de hierna besproken logica van de Trias Energetica.
 
De verschillende comfortniveaus in verband met het energiethema zijn
•Het visueel comfort: met name de natuurlijke en kunstmatige verlichting
•Het ademcomfort: houdt voornamelijk verband met een voldoende toevoer aan verse lucht
•Het thermisch comfort: houdt verband met het ontwerp en de samenstelling van de gebouwschil en met de keuze van de HVAC-installaties
 
Nieuwbouw – Prioriteitsbepaling: De logica van de Trias Energetica
•De energievraag minimaliseren
•De beschikbare hernieuwbare energiebronnen optimaal gebruiken
•Gebruik maken van systemen met hoge energieprestaties
 
Door een combinatie van deze maatregelen met een aangepast gebruik van het gebouw door de gebruikers of beheerders kan het uiteindelijke energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd.
 
De energievraag minimaliseren - hoe ? 
 
Bij het ontwerp van het gebouw wordt gezorgd voor een gebouwschil die het volgende mogelijk maakt:
•Beperking van de warmtevraag in de winter (hoog thermisch isolatieniveau, goede luchtdichtheid, optimalisering van de zonnewarmte, compactheid…)
•Beperking van de behoefte aan koeling in de zomer (ontwerp van de glazen oppervlakken, efficiënte zonwering, natuurlijke ventilatiemogelijkheden…)
•Beperking van de behoefte aan verlichting door optimalisering van de lichtinval en de kunstmatige verlichting.I
 
Om de ontwerpers te helpen duurzame keuzes te maken, zijn de aanbevelingen zodanig georganiseerd dat de doelstellingen inzake comfort gekoppeld worden aan de energiedoelstellingen: voor elk type comfort worden de aanbevelingen eveneens georganiseerd volgens het principe van de Trias Energetica.
 
Zie verder Gids voor duurzame bouw en renovatie rubriek "Energie" met 11 aanbevelingen, waarin telkens meerdere maatregelen worden voorgesteld.  Uit deze  gids kan de ontwerper een eigen gids samenstellen en bijhouden - zie rubriek 'Mijn Gids'.
 
Voor meer informatie over de energieprestatieregelgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u terecht bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) op http://www.ibgebim.be;