Eigenschappen | Verozo

U bent hier

Eigenschappen

  • Een  zonwering verbetert in  aanzienlijke mate het thermisch zomercomfort in woningen en  gebouwen. In het bijzonder zorgt buitenzonwering voor een aanzienlijke beperking van de zonnewinsten en bijgevolg ook van de temperatuurstijgingen in de binnenruimte.  Indien deze zonwering een goede (dus lage) g-waarde heeft, kan tot 90% van de warmte geweerd worden. De g-waarde (zontoetredingsfactor)  is het gedeelte van de energie dat nog door het glas en de zonwering heengaat, in vergelijking met de totale opvallende energie.
  • Zonwering waarborgt eveneens het visuele comfort door de daglichttoevoer zodanig te beheersen dat men over de geschikte hoeveelheid licht beschikt voor de uit te voeren taak.
  • Naast de controle van het verlichtingsniveau laat de zonwering tevens toe het risico op verblinding te beperken. De zonwering vermijdt immers hinderlijke weerkaatsingen op beeldschermen (computer, televisie, …) en controleert de luminantie van de glasopening (bv. vermijden van 'zonnevlekken' op het werkvlak).
  • Naargelang de behoefte van de gebruiker kan hij kiezen voor een materiaal  waarbij de  zonwering een contact met de buitenwereld kan realiseren (grote openingsfactor materiaal)  ofwel juist het daglicht volledig tegenhoudt voor een nachtelijke intimiteit (lage openingsfactor materiaal).  Een zonwering met een grote openingsfactor zorgt er tevens voor dat het daglicht meer wordt binnengelaten. De diverse presaties van zonweringen worden in klassen ingedeeld die in de Europese Normen terug te vinden zijn. Bij de keuze van zonwering is het belangrijk te kijken naar de diverse eigenschappen voor de functies die men hiermee wil bereiken. Daarom is het belangrijk dat de zonweringspecialist samen met de klant bekijkt welke functie het belangrijkst is (oriëntatie gevel, gebruik van de ruimte, esthetiek) om de meest gepaste zonwering te kiezen.