regelgeving | Verozo

U bent hier

regelgeving

De CE markering volgens de nieuwe Europese Bouwproducten Verordening

Bouwproducten zijn onderworpen aan de regels voor het vrije goederenverkeer binnen de Europese Unie. Vanaf 1 juli 2013 werd de richtlijn 89/106 over het verhandelen van bouwproducten door de verordening (EU) Nr. 305/2011 vervangen. Deze verordening is onmiddellijk van toepassing in alle lidstaten. De richtlijn en de verordening definiëren de regels voor het aanbrengen van de CE-markering. Bouwproducten zijn al dan niet eindproducten verwerkt in bouwwerken.  Bouwwerken moeten aan zeven fundamentele eisen voldoen. Deze eisen moeten nagekomen worden gedurende een “economisch redelijke” levensduur en tijdens de hele levenscyclus van de bouwwerken.  Het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen  is een nieuwigheid van de verordening. Om aan deze eisen te voldoen is het belangrijk dat men zeker is van de prestaties van de producten die gebruikt worden in bouwwerken. Lees meer  en zie ook op onze website CE-Leidraad zonwering en rolluiken 

 

Tags