Europese Richtlijn Energie Prestaties - nieuwe update in 2022 | Verozo

U bent hier

Europese Richtlijn Energie Prestaties - nieuwe update in 2022

Op dinsdag 14 december 2021, wordt verwacht dat de Europese Commissie haar voorstel van herziening van de Europese Richrlijn voor Energie Prestaties van Gebouwen uitbrengt.    

Deze nieuwe herziening moet de Europese Green Deal concreet ondersteunen met nieuwe maatregelen voor de Europese lidstaten zodat ze de klimaatdoelstellingen naar 2050 effectief kunnen bereiken.  De bouwsector is hierbij een belangrijke schakel aangezien ze in Europa 40% van het energiegebruik en 36 % van de broeikasgas uitstoot vertegenwoordigt. 

Zonwering, en meer bepaald automatisch gestuurde zonwering, heeft hierin een sleutelrol te vervullen. Dat bewijst de recente Guidehouse studie met nieuwe  belangwekkende cijfers: 

De  Guidehouse studie, 5 November 2021 Solar shading – Synergising mitigation of GHG emissions and adaptation to climate changetoont aan dat automatisch gestuurde zonwering het energiegebruik in gebouwen kan verminderen tot 60 % tegen 2050. Zonwering kan drastisch de broeikasgassen terugdringen, tot 100Mt geaccumuleerde besparingen kan bereikt worden tussen vandaag en 2050, terwijl tegelijk het Europese gebouwenbestand wordt aangepast aan de gevolgen van de klimaatverandering. Bovendien zal een wijziging van AC naar het installeren van meer zonwering gepaard gaan met een lagere totale kost waarbij een indrukwekkende 14,6 miljard €/jaar kan bespaard worden in investering en energiegebruik voor ruimtekoeling in 2050.
 
Lees hierbij de Position Paper van de Europese beroepsvereniging met aanbevelingen voor de zonwering in de EPBD revisie, Download 
 
 
 

Tags