15 april 2020 - Het gebruik van BIM in de bouwwereld | Verozo

U bent hier

15 april 2020 - Het gebruik van BIM in de bouwwereld

Opdat de BIM-technologie een stevige voet aan de grond zou krijgen in Vlaanderen, werd door een aantal Vlaamse voortrekkersbedrijven beslist om een cluster op te richten.
De cluster BIM wil  samenwerking tussen deelnemende bouwbedrijven en -professionelen initiëren, maar  ook verder gaan in de BIM-technologie door componenten als BIM-compatibele databanken en plug-intools verder te ontwikkelen. Het doel is te komen tot tijdswinst, een betere projectbeheersing, fouteliminatie …
VEROZO bevestigde  haar deelname om toe te treden tot het consortium van geëngageerde bedrijven om zo de BIM-cluster, ondersteund door WTCB en VCB, te versterken. Het project is  augustus 2019 afgerond maar heeft enkele bruikbare instrumenten opgeleverd. 
 
BIM - Protocol en BIM- Uitvoeringpslan : bij het toepassen van BIM binnen een bouwproject werken de verschillende projectpartners nauw samen. Dit veronderstelt een vlotte communicatie en duidelijke afspraken. Beide referentie documenten werden door het  WTCB uitgewerkt om de projectpartners bij het consequent opstellen van deze documenten te ondersteunen. 
Meer informatie - zie BIM Portal 
 
 
 
 

Tags