Conceptmatig een goed zomercomfort creëren | Verozo

U bent hier

14 mei 2019Conceptmatig een goed zomercomfort creëren

Wanneer spreken we van oververhitting? Wat kunnen we er conceptmatig aan doen? 

Drie vuistregels voor het ontwerpen met goed zomercomfort zijn het beperken van zonnewinsten, voldoende ventilatie en het beperken van interne warmtewinsten.

 

Beperk de zonnewinsten door:

  • een doordacht glaspercentage in de gevel (een balans tussen zicht, daglicht, warmteverlies en zonnewinsten),
  • mobiele automatisch gestuurde buitenzonwering
  • groendaken of witte dakbedekking

 

Zorg voor voldoende ventilatie en natuurlijke piekventilatie om de warmte efficiënt af te voeren door:

  • opengaande ramen (het minimaal opengaand raamoppervlak is verschillend naargelang het enkelvoudige, dwars- of schoorsteenventilatie betreft)
  • automatisch gestuurde natuurlijke nachtkoeling met beschikbare thermische massa
  • temperatuur en CO2-gestuurde ventilatie zorgt er voor dat bij opengaande ramen de mechanische ventilatie niet meer werkt (beperkt elektriciteitsverbruik)
  • een bypass op de warmteterugwinning van de mechanische ventilatie

 

Tenslotte is er het beperken van interne warmtewinsten via een realistische bezetting en het benutten van de thermische massa.

 

Lees meer hoe je  als architect te werk kan gaan voor verschillende typologieën gebouwen zie  presentatie  naar aanleiding van een infosessie NAV 14 mei 2019

Tags