Productinformatie | Verozo

U bent hier

Productinformatie

Zonwering en rolluiken zijn op maat toegepaste systemen die reeds van oudsher worden aangewend om de woning/ het gebouw een extra bescherming te bieden op het vlak van thermisch en visueel comfort.  Door de belangstelling voor energie-efficiënt bouwen hebben zonwering en rolluiken een nieuwe en een bewustere invulling gekregen. Zonwering is een maatregel om het toenemend risico van oververhitting  die het gevolg is van meer energie performant (ver)bouwen aan te pakken. De sector richt zich op meer innoverende toepassingen niet alleen productmatig maar ook rekening houdend met de integratie in het gebouw. Automatisatie, maar ook studies en tools om de impact en de juiste oplossing te gaan bepalen, helpen mee om zonwering en rolluiken op een doeltreffende wijze in te zetten.

Foto: Helioscreen 

Artikels:

De verschillende functies van zonweringen, WTCB artikel, 2010

De juiste wapens tegen oververhitting: focus op zonneweringen, Bron: Arnaud Deneyer, WTCB

La surchauffe dans les bâtiments, Bron: Antoine Tillemans, CSTC, 2012

Selectie tool zonwering op basis van visueel en thermisch comfort: www.prosolis.be

WTCB dossiers 2014/3.14, "Textiele zonweringen: gezien zonder gezien te worden". Een artikel over de parameter 'doorzicht en contact met de buitenomgeving' van textiele zonwering, lees meer

Artikelenreeks ism Architectura:

Panelgesprek: Zonweringsector pleit voor helder glas, lees meer

BIM in de zonweringsector: werk aan de winkel, lees meer

Esthetiek en comfort door zonwering, een turbulent huwelijk, lees meer 

Panelgesprek: duurzaamheid en het belang van zonwering, lees meer

Zonwering in de zorg is meer dan comfort voor bewoners en patiënten, lees meer

Zonwering in scholen: nog heel wat ruimte voor verbetering, lees meer

Lees ook over het nut van zonwering en rolluiken in de artikels op LIVIOS

Slim spelen met daglicht, lees meer