Het E-peil en het S-peil : wat betekent dit? | Verozo

U bent hier

Het E-peil en het S-peil : wat betekent dit?

Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Voor 2019 geldt een E-peil eis van E-40. Maar dit zal verder dalen tot vanaf 2021 bijna energie neutraal E-30.  Het E-peil hangt af van: de thermische isolatie - de luchtdichtheid - de compactheid - de oriëntatie - de bezonning- de bewuste ventilatieverliezen - de vaste installaties (voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting). Op de startverklaring, de EPB-aangifte en het EPC-bouw kunt u nagaan of uw project voldoet aan het opgelegde E-peil. Let op: voldoet uw project niet aan het opgelegde E-peil? Dan loopt de aangifteplichtige (bouwheer) kans op boetes. Lees verder hoe je die kan vermijden met zonwering.  

Het ’S-Peil’ of 'schilpeil' drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. Het S-peil geldt per wooneenheid, dus voor een appartement en niet voor een appartementsgebouw.
Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van de woning, energetisch gezien.
Het S-peil geldt voor nieuwe wooneenheden met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2018 en die staat momenteel op S-31.  Welke eis wanneer geldt, vindt u in de eisentabellen per aanvraagjaar.
 
 
VOORBEELD zonwering in EPB 
 
 
Vergelijk EPB software ingave voor deze woning zonder zonwering: de woning zit bij driemaal boven de maximale oververhitting (O: 16.101 euro) met een boete  voor de bouwheer. 
Bovendien voldoet de woning niet aan het maximale E-peil: E-35 (2020) en  E-30 (vanaf 2021) alsook niet aan het maximale S -peil: S-31!  
 
 
En vergelijk EPB software ingave met toepassing van zonwering op alle zuid georienteerde oriëtaties : Oververhitting is onder controle ( 0 = < 6.500 Kh) en het E-peil staat op E-30. 
 
 
 
 
 

Tags